سپتامبر 05, 2019

یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان

   یازدهمین نمایشگاه  بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهانگزارشی از یازدهمین نمایشگاه گردشگری وصنایع...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
سپتامبر 05, 2019

بازدید دکتر کامران از نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی

  بازید دکتر کامران از نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستیبازدید دکتر حسن کامران نماینده...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
سپتامبر 05, 2019

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری ایران با خانم دکتر محمودیان

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری ایران با خانم دکتر محمودیان معاون صنایع دستی میراث فرهنگی کشور...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
سپتامبر 05, 2019

نشست پایانی روسای کمیسیون های گردشگری

نشست پایانی روسای کمیسیون های گردشگری شوراهای اسلامی کلان شهر ها براساس آخرین گزارشاتی که...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
سپتامبر 05, 2019

نشست مشترک خواهر خوانده های اصفهان

برگزاری نشست فرصت های مشترک خواهرخوانده های اصفهان براساس آخرین گزارشاتی که در یازدهمین نمایشگاه...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
سپتامبر 05, 2019

اجلاس هم اندیشی روسای کمیسیون های گردشگری

کلیپ گزارش اجلاس هم اندیشی روسای کمیسیون های گردشگری شورا های اسلامی کلان شهر ها...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
سپتامبر 05, 2019

نشست تخصصی استفاده از ظرفیت های سفارت خانه ها

نشست تخصصی استفاده ازظرفیت های سفارت خانه ها در حوزه گردشگری و صنایع دستی براساس...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی