شهریور 14, 1398

اجلاس پلن حمایتی از طرح های سمگا

پلن حمایتی لیزینگ گردشگری و صنایع دستی کشور از طرح های توجیه پذیر سمگا براساس...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

نشست خبری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی اصفهان

نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان براساس آخرین گزارشاتی که...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری با خانم غادا هیجاوی

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری ایران با خانم « غادا هیجاوی » خانم غادا هیجاوی رئیس...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

دعوت مسئولین اصفهان برای حضور در نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

دعوت مسئولین اصفهان از همه هموطنان و مردم شریف ایران مسئولین اصفهان برای شرکت در...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

کارگاه آموزشی برند سازی در صنایع دستی و روابط عمومی آنلاین در گردشگری

کارگاه آموزشی برند سازی در صنایع دستی و روابط عمومی آنلاین در گردشگری اصفهان پل...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

حضور آقای نصیر ملت در رویدادهای نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

حضور جناب آقای نصیر ملت رئیس کمیسیون امور اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان در رویداد...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

بازدید دکتر مونسان از نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

بازدید دکتر مونسان از نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی براساس آخرین گزارشاتی که در یازدهمین...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

نشست تخصصی، اصفهان 2020

نشست تخصصی، اصفهان 2020 گزارش اختصاصی تلویزیون گردشگری ایران، از نشست تخصصی اصفهان 2020 که...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی