شهریور 14, 1398

نشست خبری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی اصفهان

نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان براساس آخرین گزارشاتی که...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری با خانم غادا هیجاوی

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری ایران با خانم « غادا هیجاوی » خانم غادا هیجاوی رئیس...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

دعوت مسئولین اصفهان برای حضور در نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

دعوت مسئولین اصفهان از همه هموطنان و مردم شریف ایران مسئولین اصفهان برای شرکت در...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

کارگاه آموزشی برند سازی در صنایع دستی و روابط عمومی آنلاین در گردشگری

کارگاه آموزشی برند سازی در صنایع دستی و روابط عمومی آنلاین در گردشگری اصفهان پل...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

حضور آقای نصیر ملت در رویدادهای نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

حضور جناب آقای نصیر ملت رئیس کمیسیون امور اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان در رویداد...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

بازدید دکتر مونسان از نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی

بازدید دکتر مونسان از نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی براساس آخرین گزارشاتی که در یازدهمین...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

نشست تخصصی، اصفهان 2020

نشست تخصصی، اصفهان 2020 گزارش اختصاصی تلویزیون گردشگری ایران، از نشست تخصصی اصفهان 2020 که...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری با دکتر امید حقیقت

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری با دکتر امید حقیقت (مشاور توریسم درمانی وسلامت سازمان میراث فرهنگی...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی