شهریور 14, 1398

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری با دکتر امید حقیقت

مصاحبه اختصاصی تلویزیون گردشگری با دکتر امید حقیقت (مشاور توریسم درمانی وسلامت سازمان میراث فرهنگی...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

ویژه برنامه عصرانه جوانی

ویژه برنامه عصرانه جوانی: با سخنرانی مسعود نیک آیین، مدیرکل تشریفات استانداری اصفهان در یازدهمین...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

گزارشی کوتاه از آخرین روز یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان

گزارش کوتاه از آخرین روز یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

نشست تخصصی توریسم سلامت

گزارش نشست تخصصی توریسم سلامت - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان    براساس آخرین گزارشاتی که...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

گزارش کوتاه از سومین روز یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی

گزارشی کوتاه از سومین روز یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

گزارشی کوتاه از دومین روز نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان

گزارشی کوتاه از دومین روز یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

بازدید دکتر نوروزی شهردار اصفهان از نمایشگاه گردشگری وصنایع دستی

بازدید دکتر قدرت الله نوروزی شهردار اصفهان در دومین روز از برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

بازدید وزیر امور خارجه از نمایشگاه بین المللی اصفهان

حضور و بازدید محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یازهمین نمایشگاه بین...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی