شهریور 14, 1398

گزارشی از نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان

گزارشی کوتاه از روز نخست یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان

افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از دریچه نگاه تلویزیون...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

تیزر رسمی یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان

تیزر رسمی یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان اصفهان پل تاریخی...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
شهریور 14, 1398

بزرگترین رویداد گردشگری و صنایع دستی اصفهان

بزرگترین رویداد گردشگری و صنایع دستی اصفهان براساس آخرین گزارشاتی که در یازدهمین نمایشگاه بین...
اخبار نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
خرداد 25, 1398

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان: خواهرخوانده های اصفهان به دیدار نصف جهان می آیند

خواهرخوانده های اصفهان به دیدار نصف جهان می آیند رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه...
اخبار
خرداد 25, 1398

40 هزار هنرمند صنایع دستی اصفهان در چهار سال گذشته شناسنامه دار شدند

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان گفت: بیش از ۷۰ هزار هنرمند صنایع...
اخبار
خرداد 24, 1398

اصفهان، فرصت جهانی ،جهانی از فرصت نشست تخصصی خواهرخوانده های اصفهان

اصفهان، فرصت جهانی ،جهانی از فرصت نشست تخصصی خواهرخوانده های اصفهان خواهرخواندگی؛ بستری مناسب از...
اخبار
خرداد 24, 1398

فرهنگ ایرانی دربرگیرنده صلح و دوستی/ اجرای برنامه های آئینی اقوام ایرانی در نمایشگاه اصفهان

فرهنگ ایرانی دربرگیرنده صلح و دوستی/ اجرای برنامه های آئینی اقوام ایرانی در نمایشگاه اصفهان...
اخبار