افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان

افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از دریچه نگاه تلویزیون گردشگری ایران اتاق بازرگانی،صنایع معادن وکشاورزی استان اصفهان – 28 خرداد ماه 1398

ادامه خواندن

بزرگترین رویداد گردشگری و صنایع دستی اصفهان

گردشگری

بزرگترین رویداد گردشگری و صنایع دستی اصفهان براساس آخرین گزارشاتی که در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان پل تاریخی شهرستان انجام گردید. بزرگترین رویداد گردشگری صنایع دستی اصفهان در خرداد 1398 در شهر اصفهان برگزار گردید. که در ادامه مطلب خلاصه ای از این نشست را به صورت نوشتاری مشاهده خواهید […]

ادامه خواندن