تعامل صنایع دستی و راهنمایان ، یکی از مصوبات شورای سیاست گذاری توسعه پایدار گردشگری اصفهان

تعامل صنایع دستی و راهنمایان ، اجرای یکی از مصوبات اولین جلسه شورای سیاست گذاری توسعه پایدار گردشگری اصفهان در راستای تعامل صنایع دستی و راهنمایان گردشگری اولین نشست کارشناسی انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان صنایع دستی اصفهان و انجمن راهنمایان گردشگری اصفهان با حضور معاونت محترم صنایع دستی استان اصفهان برگزار گردید. به نقل […]

ادامه خواندن

اصفهان 2020 ، شهر گردشگری و میراث فرهنگی ، سومین نشست شورای سیاستگذاری استان اصفهان

اصفهان 2020 ، شهر گردشگری و میراث فرهنگی ، سومین نشست شورای سیاستگذاری گردشگری استان اصفهان « اصفهان 2020 ، شهر گردشگری و میراث فرهنگی»، دستور کار شورای سیاستگذاری گردشگری استان اله یاری گفت: مدیریت جزیره ایی و نشست های جزیره ای در استان با این جامعیتی که در شورای سیاستگذاری گردشگری استان صورت می […]

ادامه خواندن

حضور کارگروه توسعه گردشگری پایدار در اولین نمایشگاه صنایع خلاق اصفهان

حضور کارگروه توسعه گردشگری پایدار در اولین نمایشگاه صنایع خلاق اصفهان به گزارش روابط عمومی کارگروه توسعه گردشگری پایدار، نخستین نمایشگاه بین‌المللی صنایع خلاق اصفهان با حضور اثر بخش این کارگروه در نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار شد. این نمایشگاه که متشکل از بیش از ١٠٠ غرفه از هنرمندان، صاحبان صنایع كوچك، شهرداری های استان […]

ادامه خواندن