مسئولین اصفهان آماده میزبانی از بزرگترین رویداد گردشگری و صنایع دستی استان می شوند

بزرگترین رویداد گردشگری و صنایع دستی اصفهان می شوند

مسئولین استان آماده میزبانی از بزرگترین رویداد گردشگری و صنایع دستی اصفهان می شوند. جلسه شورای سیاستگذاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان باحضور دکترسید حسن قاضی عسگر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان،دکتر فریدون الله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان، معاون سرمایه گذاری و گردشگری میراث،معاون صنایع دستی […]

ادامه خواندن

نمایشگاه گردشگری اصفهان 98 : فرصتی برای تبادل تجربیات

نمایشگاه گردشگری اصفهان 98 فرصت تبادل تجربه ها

مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان اصفهان از پتانسیل های صنعت گردشگری و تبادل تجربیات در قالب نمایشگاه گردشگری اصفهان صحبت هایی را داشته است .هدف از برگزاری نمایشگاه گردشگری اصفهان 98 : نکته یک، رویدادسازی است که باعث رونق صنعت گردشگری و صنایع دستی میشود. نکته دوم ایجاد فرصتی برای اینکه متقاضیان […]

ادامه خواندن