مدرسه صدر بازار اصفهان

مدرسه صدر بازار اصفهان

یکی از آثار بسیار نفیس و مشهور دوران قاجار در اصفهان مدرسه صدر بازار است که در بازار بزرگ اصفهان واقع شده است. این مدرسه که از زمان احداث تا کنون پیوسته دائر بوده و محل تدریس علماء و دانشمندان طراز اول اسلام بوده است از آثار مرحوم حاج محمد حسین خان صدر اصفهانی است. […]

ادامه خواندن